Søknad om løyve etter forureiningslova Mowi Nutrition Hjelmeland


Høyringsfrist 24. februar 2019 00:00

Marine Harvest Markets Norway AS har søkt om løyve til produksjon av lakseolje og lakseprotein ved nytt produksjonsanlegg på eigedomen 65/76 på Hundsnes i Hjelmeland kommune. Verksemda opplyser at det nye produksjonsanlegget om kort tid endrar namn til Mowi Nutrition Hjelmeland.

Sjå høyringsbrev og søknad med vedlegg i dokumentlenkene.