Framlegg til frivillig skogvern - Torstveit naturreservat


Høyringsfrist 10. juni 2019 00:00

Torstveit naturreservat (Foto: Linn Eilertsen / Rådgivende Biologer AS)
Torstveit naturreservat (Foto: Linn Eilertsen / Rådgivende Biologer AS)

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Torstveit i Vindafjord kommune.

Høyringsbrev, framlegg til forskrift for Torstveit naturreservat, framlegg til vernegrenser for Torstveit naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Torstveit, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Fylkesmannen ber om tilbakemeldingar innan 10. juni 2019. Uttale kan sendast til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til fmropost@fylkesmannen.no.