Abonnèr på nyheiter frå Fylkesmannen i Rogaland

Det er lurt å abonnere på nyheiter eller nye artiklar. Her velger du sjølv dei fagområda som interesserar deg.

E-postutsendingen blir handtert av systemet EPiServer, og tenesta lagrer trafikkinformasjon om e-postutsendingen i 14 dager for å kunne spore feil. Sjølve innhaldet i e-postane blir ikkje lagra. Sjølve innhaldet i e-postane blir ikkje lagra. Dersom du melder deg av e-postvarslinga, blir e-postadressa di sletta frå systema våre. Les meir om dette på https://www.fylkesmannen.no/rogaland/gdpr