Taubaner og skitrekk

Bygging og drift av taubaner og skitrekk krever ikke lenger konsesjon fra Fylkesmannen. Statens jernbanetilsyn gir driftsløyve og fører tilsyn med taubaner og skitrekk. 

Regelverket for taubaner og skitrekk er gjort enklere og mer oversiktlig. Statens jernbanetilsyn fører også tilsyn på en annen måte enn før.