Tilsyn ved NAV Moss

Tilsyn med sosialtjenester til personer med forsørgeransvar. Tilsynet er et oppfølgingstilsyn etter tilsvarende tilsyn i april 2013.

Dato:
18. april - 19. april
Sted:
NAV Moss
Ansvarlig:
Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
NAV- ansatte

Kontaktpersoner