Tilsyn med Trøgstad kommune - Introduksjonsloven

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunens forvaltning av Introduksjonsloven, samt forvaltningslovens bestemmelser med relevans for tilsynstemaet. Temaet for tilsynet er individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram jf. introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd.

Dato:
25. april - 15. mai
Sted:
Trøgstad kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Trøgstad kommune

Kontaktpersoner

Dokumenter