Tilsyn med Rygge kommune – kommunal beredskapsplikt

Tilsyn med kommunens ansvar etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Dato:
23. mars
Sted:
Rygge
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold
Målgruppe:
Kommunens ledelse