Tilsyn med Rømskog kommune - kommunal beredskapsplikt

Tilsyn med kommunens ansvar etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Dato:
22. mars
Sted:
Rømskog
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold
Målgruppe:
Kommunens ledelse