Tilsyn med Råde kommune - barnehageloven

Tilsyn med kommunens veiledning og tilsyn med barnehagene, samt kommunens håndtering av regelverket for styrer og pedagogisk bemanning.

Dato:
2. mars - 24. april
Sted:
Råde kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten

Kontaktpersoner

Dokumenter