Tilsyn NAV Våler

Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens sosiale tjenester i NAV- kontoret. Temaet for tilsynet er hvorvidt kommunens sikrer at råd og veieldning og økonomisk stønad gis i tråd med sosialtjenestelovens bestemmelser.

Dato:
21. mars 09:00 - 22. mars 16:00
Sted:
NAV Våler
Ansvarlig:
Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
NAV ansatte

Kontaktpersoner