Tilsyn Eidsberg kommune

Tilsynet er et landsomfattende tilsyn som gjennomføres i utvalgte kommuner og bydeler i hele landet i løpet av 2017 - 2018.

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse (internkontroll) legger til rette for og følger opp at voksne personer over 18 år med samtidigrusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Dato:
13. mars - 15. mars
Sted:
Eidsberg kommune
Ansvarlig:
Helse og sosialavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i helse, omsorg og NAV som arbeider med voksne personer med rusproblemer og psykiske lidelser

Kontaktpersoner