Tilsyn Aremark kommune - barnehageloven

Tilsyn med kommunens veiledning og tilsyn med barnehagene, samt kommunens håndtering av regelverket for styrer og pedagogisk bemanning.

Dato:
27. april - 13. juni
Sted:
Aremark kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten

Kontaktpersoner