Felles nasjonalt tilsyn med Moss kommune

Fylkesmannen vil gjennomføre felles nasjonalt tilsyn med Moss kommune på temaet skoleeiers forsvarlige system.

Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn. Denne delen av tilsynet omfatter skoleeiers forsvarlige system for å vurdere om om skolenes arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og den skolebaserte vurderingen er i samsvar med regelverket og et system for å følge opp resultatene av disse vurderingene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.

Dato:
11. april
Sted:
Moss kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeier

Kontaktpersoner