Oppfølging av strategi for seksuell helse (2017-2022)- tilskuddsordning

Tilskuddsordningen er ny, og skal bidra til oppfølging av "Snakk om det! Strategi for seksuell helse  (2017-2011)". Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet og søknadsfristen er 30.1.18.

Tilskuddsordningen sees i sammenheng med tilskuddsordningen «Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner».

Søknader som er tilskuddsberettiget under tilskuddsordningen «Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten» vil ikke bli behandlet under tilskuddsordningen «Seksuell helse»

Overordnet mål 
 Å bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen.

Delmål for ordningen er:
- Å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig handlingskompetanse til å 
  ivareta egen seksuell helse
- Fortsatt reduksjon i antall uønskede svangerskap og aborter
- Reduksjon i smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv
- Sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten
- Sikre at helsepersonells kompetanse til å respektere og forstå brukere og pasienters 
  seksuelle behov

 Målgruppen:
 Hele befolkningen, med særlig vekt på barn, ungdom og deres foreldre, samt unge voksne.

Særlig prioriterte målgrupper er:
- Etniske- og seksuelle minoritetsgrupper
- Grupper med fysiske funksjonsnedsettelse og/eller psykisk utviklingshemming

Flere kommuner som har inngått samarbeid, eller som ønsker å inngå samarbeid om tiltak og prosjekter, kan søke om tilskudd. Ved samarbeid er det kun en part som kan søke på vegne av et samarbeidsfellesskap. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er denne kommunen tilskuddet utbetales til.

 

Lenke til utlysningen: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/seksuell-helse

Søknadsfrist:
30.01.2018 00:00:00
Målgruppe:
Målgruppen er hele befolkningen, med særlig vekt på barn, ungdom og deres foreldre, samt unge voksne.
Ansvarlig:
Søknadene skal behandles av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Flere kommuner som har inngått samarbeid, eller som ønsker å inngå samarbeid om tiltak og prosjekter, kan søke om tilskudd.

Kontaktpersoner