Kompetansemidler - ikke-kommunale barnehageeiere

Midlene kan søkes av ikke-kommunale barnehageeiere i hele landet som eier barnehager over kommunegrenser. Eierselskapet må være registrert med juridisk selskapsnummer i Nasjonalt Barnehageregister (NBR) pr. søknadsfrist 4. mai 2018.

Det er for 2018 bevilget 5 440 000 kroner til formålet.

Søknaden skal sendes elektronisk via søknadskjema på nettsiden til Fylkesmannen i Hordaland. Benytt lenke til søknadsskjema som finnes i margen til høyre. Om man søker midler til flere tiltak, skal man fylle ut ett søknadsskjema for hvert tiltak.

Midlene skal brukes i tråd med føringene i Kompetanse for framtidens barnehage - Strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022. Valg av satsingsområde må baseres på en vurdering av den enkelte barnehages behov for kompetanseutvikling.

For nærmere beskrivelse av tiltaket, kriterier mm, se lenken i høyre marg.

Søknadsfrist:
04.05.2018 23:00:00
Målgruppe:
Barnehageeiere
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Hordaland
Hvem kan søke:
Ikke-kommunale barnehageeiere i hele landet som eier barnehager over kommunegrenser
Rapporteringsfrist:
31.12.2018 00:00:00