Tilskudd

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.21 21.08.18 Ordinære skjønnsmidler år 2019 Kommunene i Østfold
2018.09.15 15.09.18 Tilskudd til psykologer 2018 Kommuner i Østfold; ulike virksomheter, ansatte og arenaer av betydning for innbyggernes psykiske helse, rusmiddelbruk, trivsel og mestring
2018.10.01 01.10.18 Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk Kommunene i Østfold
2018.11.01 01.11.18 Tilskudd til svømming i barnehager kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke
Søknadsfrist Tittel
2018.08.21 21.08.18 Ordinære skjønnsmidler år 2019
2018.09.15 15.09.18 Tilskudd til psykologer 2018
2018.10.01 01.10.18 Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk
2018.11.01 01.11.18 Tilskudd til svømming i barnehager