Tilskudd

Samlet presentasjon av tilskuddene til Fylkesmannen i Østfold 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov 01. nov Tilskudd til svømming i barnehager kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke
20. nov 20. nov Kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6-18 år Skoleledere, lærere og andre ressurspersoner som arbeider med opplæring og oppfølging av flyktninger i grunnskolen i aldersgruppen 6-18 år
Søknadsfrist Tittel
01. nov 01. nov Tilskudd til svømming i barnehager
20. nov 20. nov Kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6-18 år