Fylkesmannen innkaller til skogbrannmøte

Skogbrannfaren er fortsatt svært høy. Fylkesmannen har derfor innkalt blant annet lokale brannvesen, sivilforsvaret, politiet, heimevernet, nettselskaper, Statens vegvesen, skogbrukssjefer og beredskapskoordinatorer i kommunene, til møte tirsdag 12. juni.

Brannsjefene har iverksatt en rekke forebyggende tiltak. Det har vært god mediedekning om både farenivået og hvordan den enkelte skal forholde seg. Dette møtet skal bidra til at alle regionale og lokale myndigheter og andre instanser som berøres av situasjonen, får en felles oppdatering av risikovurderingen, beredskapstiltak, bistandsmuligheter og andre forhold av betydning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil også delta og orientere om blant annet helikopterberedskapen og støtte til de lokale brannvesen.

Møtet blir holdt i kommunestyresalen i Rakkestad Rådhus, kl 10:00-12:00.