Beredskap

For å kunne håndtere kriser må vi samfunnet ha planer for krisehåndtering, og vi må gjennomføre øvelser i tråd med disse planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Fylkesmannen skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Fylkesmannen er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Vis mer


21.09.2018

Ekstremværet Knud rammer Østfold - rødt farenivå

Meteorologisk institutt har oppgradert farevarselet for vindkast til rødt nivå for Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus. Det ventes svært sterk vind og høye bølger fredag kveld.


18.09.2018

Snakk med sårbare grupper om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen.


05.09.2018

Ny sjekkliste for ROS

Ny sjekkliste utarbeidet av DSB for hjelp til identifisering av potensielle uønskede hendelser til ROS-analyser er klar til bruk. 


03.09.2018

Geir Henning Hollup er fungerende fylkesberedskapssjef

Fra 1. september og ut året er Geir Henning Hollup fungerende fylkesberedskapssjef. Tidligere fylkesberedskapssjef Espen Pålsrud er fra 1. september tilsatt som assisterende fylkesmann. Tilsettingen gjelder inntil nytt fylkesmannsembete for Oslo og Viken er etablert 1. januar 2019.

 


12.07.2018

Ekstrem skogbrannfare i Østfold

Skogbrannfaren i Østfold er for tiden høy.


12.07.2018

Trident Juncture 2018

Høsten 2018 er Norge vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. 40 000 soldater deltar når NATO og Forsvaret øver sammen.


21.06.2018

Fagseminar samfunnssikkerhet og beredskap

Onsdag 20. juni hadde vi fagseminar på Quality Hotell i Sarpsborg, hvor vi tok opp viktige samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer. Her finner du innleggene for dagen.


08.06.2018

Fylkesmannen innkaller til skogbrannmøte

Skogbrannfaren er fortsatt svært høy. Fylkesmannen har derfor innkalt blant annet lokale brannvesen, sivilforsvaret, politiet, heimevernet, nettselskaper, Statens vegvesen, skogbrukssjefer og beredskapskoordinatorer i kommunene, til møte tirsdag 12. juni.


05.06.2018

Fagseminar om samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer

Onsdag 20. juni inviterer vi til fagseminar på Quality Hotell i Sarpsborg, hvor vi tar opp viktige samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer. Målgruppen for seminaret er beslutningstakere og nøkkelpersoner i lokale og regionale myndigheter, beredskapskoordinatorer, samfunnsplanleggere, arealplanleggere og andre som har en beredskapsrolle.


24.04.2018

Flomberedskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget vårflomanalyse. Det er mer snø enn normalt og det er flomfare i Østfold


Flere nyheter