Beredskap

For å kunne håndtere kriser må vi samfunnet ha planer for krisehåndtering, og vi må gjennomføre øvelser i tråd med disse planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Fylkesmannen skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Fylkesmannen er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Vis mer


12.07.2018

Ekstrem skogbrannfare i Østfold

Skogbrannfaren i Østfold er for tiden høy.


12.07.2018

Trident Juncture 2018

Høsten 2018 er Norge vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. 40 000 soldater deltar når NATO og Forsvaret øver sammen.


21.06.2018

Fagseminar samfunnssikkerhet og beredskap

Onsdag 20. juni hadde vi fagseminar på Quality Hotell i Sarpsborg, hvor vi tok opp viktige samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer. Her finner du innleggene for dagen.


08.06.2018

Fylkesmannen innkaller til skogbrannmøte

Skogbrannfaren er fortsatt svært høy. Fylkesmannen har derfor innkalt blant annet lokale brannvesen, sivilforsvaret, politiet, heimevernet, nettselskaper, Statens vegvesen, skogbrukssjefer og beredskapskoordinatorer i kommunene, til møte tirsdag 12. juni.


05.06.2018

Fagseminar om samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer

Onsdag 20. juni inviterer vi til fagseminar på Quality Hotell i Sarpsborg, hvor vi tar opp viktige samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer. Målgruppen for seminaret er beslutningstakere og nøkkelpersoner i lokale og regionale myndigheter, beredskapskoordinatorer, samfunnsplanleggere, arealplanleggere og andre som har en beredskapsrolle.


24.04.2018

Flomberedskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget vårflomanalyse. Det er mer snø enn normalt og det er flomfare i Østfold


23.04.2018

TRJE18 Sivil budskapsplattform

DSB har i tett samarbeid med Forsvaret utarbeidet overordnede sivile budskap til befolkningen i forbindelse med øvelse Trident Juncture 2018 (TRJE18). Disse kan benyttes som et grunnlag for alle som skal kommunisere om øvelsen.


18.04.2018

Fylkesberedskapsrådets årlige møte

Fylkesberedskapsrådet i Østfold hadde sitt årlige ordinære møte 5. april. Møtet ble holdt i lokalene til Heimevernet (HV01) på Rygge. Hovedtemaene for møtet var videreutviklingen av totalforsvaret, øvelsen Trident Juncture 2018 og organisasjonsendringer hos Fylkesmannen, Politiet og Sivilforsvaret. Det ble også orientert om prognosene for vårflom. Møtet ble avsluttet med en diskusjonsøvelse for utvalgte medlemmer av rådet.


11.12.2017

Distribusjon av jodtabletter til kommunene

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle landets kommuner har jodtabletter tilgjengelig for sine innbyggere i gruppene barn og unge under 18 år, gravide og ammende kvinner.


11.12.2017

Skoleberedskapsseminar for grunnskolene

Fylkesmannen i Østfold arrangerte skoleberedskapsseminar for grunnskolene 29. november.


Flere nyheter