Organisasjonen

Fylkesmannen i Østfold har ca 135 medarbeidere som er organisert med fem fagavdelinger og to staber som vist på organisasjonskartet:

Organisasjonskart for Fylkesmannen i Østfold.

Organisasjonskart for Fylkesmannen i Østfold.

 

Ledergruppen hos Fylkesmannen i Østfold

Klikk på bildene for å få høyoppløslig versjon. Bildene kan benyttes vederlagsfritt av pressen mot kreditering av fotograf.

Embetsledelsen
Trond Rønningen
fylkesmann

 

Foto: Lars Hovland

Assisterende fylkesmann Kjersti Gram Andersen

Assisterende fylkesmann Kjersti Gram Andersen


Embetsledelsen 
Espen Pålsrud
assisterende fylkesmann (kst)

 

Foto: Lars Hovland

Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjef

Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjef

Samordnings- og beredskapsstaben
Espen Pålsrud
direktør/fylkesberedskapssjef

 

Foto: Lars Hovland

 

Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjef

Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjef

Administrativ stab
Janne Rosli Lindström
konstituert direktør

 

 

Foto: Lars Hovland

 

Helse- og sosialavdelingen
Elisabeth Lilleborge Markhus
fylkeslege

 

 

Foto: Lars Hovland

 
Fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus

Fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus


 

Miljøvernavdelingen
Karsten Butenschøn
konstituert miljøverndirektør

 

 
Ikke høyoppløselig

Karsten Butenschøn, kst. miljøverndirektør

Landbruksavdelingen
Nina Glomsrud Saxrud 
landbruksdirektør

 

 

Foto: Lars Hovland

 
Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud hos Fylkesmannen i Østfold

Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud hos Fylkesmannen i Østfold

Barnehage- og utdanningsavdelingen
Unn Elisabeth West
fungerende utdanningsdirektør

 

 

Foto: Lars Hovland

 

 
Barnehage- og utdanningsdirektør

Barnehage- og utdanningsdirektør


Juridisk avdeling
Katrine Bjørnstad
direktør

 

Foto: Lars Hovland

 

Kontaktpersoner

Lenker