Digital post til virksomheter og privatpersoner

Fylkesmannen i Østfold tar i bruk Difi sin løsning for digital post, det er bestemt at alle offentlige virksomheter skal benytte denne tjenesten. Løsningen gjør det enkelt å sende digital post på en sikker måte til både virksomheter og privatpersoner. Vi vil fra nå sende ut digital post på flere saksområder, som rettighetsklager, førerkort, skolemiljø med flere.

Virksomheter som har integrasjon med SvarInn eller eFormidling vil motta elektroniske forsendelser fra oss inn i sitt sak- og arkivsystem. De virksomheter som ikke har denne integrasjonen vil få dokumenter tilsendt til virksomhetens innboks i Altinn.

Privatpersoner som har opprettet digital postkasse, Digipost eller eBoks, vil motta forsendelsene der. De privatpersoner som ikke har digital postkasse eller som har reservert seg mot digitale foresendelser, vil fortsette å motta post i papirform.

Kontaktpersoner