Nytt skjema for virksomheter

Bedrifter, virksomheter og organisasjoner kan nå benytte en sikker digital tjeneste for å sende informasjon og dokumentasjon til Fylkesmannen. Et nytt digitalt skjema med innlogging via ID-porten er nå tilgjengelig for alle foretak med et organisasjonsnummer.

Den nye krypterte digitale løsningen kan brukes av virksomheter og foretak til å sende informasjon og dokumenter som Fylkesmannen trenger for å behandle en sak, på en rask og trygg måte. Tidligere har denne funksjonen kun vært tilgjengelig for privatpersoner.

Husk å oppgi saknummeret til den saken det gjelder hvis du bruker tjenesten til å ettersende dokumentasjon eller informasjon i en eksisterende sak hos Fylkesmannen. Du kan også bruke skjemaet til å sende en generell melding til Fylkesmannen, men du må da huske å angi det fylket som din virksomhet har sin adresse i.

Skjemaet har et emnefelt hvor du kan skrive hva saken gjelder. Tekstfeltet brukes til å skrive inn opplysninger og informasjon til Fylkesmannen. Det er også mulig for å laste opp dokumenter og vedlegg. Denne digitale tjenesten er en kryptert og sikker løsning som kan benyttes til å oversende personopplysninger og saker som er unntatt offentlighet.

For å bruke tjenesten må du logge deg på via ID-porten med virksomhetens organisasjonsnummer. Informasjon om ID-porten finn du her: http://eid.difi.no/nb.

Du vil få tilsendt en kvittering på e-post når skjemaet er sendt.