Fredet einer blåste ned – vernevedtak opphevet

En fredet einer i Halden, som sies å ha vært Skandinavias høyeste, blåste ned for en stund siden. Nå er vernevedtaket opphevet av Miljødirektoratet.

Eineren ble fredet i 1950 og har hatt det offisielle navnet Glenne naturminne. Den sto inne i skogen ca. 2 kilometer nordøst for Berby herregård i Halden kommune. Den ble målt til 16,8 meter i 1951, 17,5 meter i 1970 og 18,3 meter etter at den blåste ned i 2015. Årringene viste at eineren hadde en alder på ca. 80 år. De viste også at den har vokst ganske godt de første 50 årene, mens veksten har vært svært langsom de siste 30. I fasong kunne den minne om en høyt oppkvistet furu, med en grønn krone øverst i ca. 7 meters lengde. Resten besto av en lang, ganske kvistfri stamme.

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for de fleste naturvernområder og fredede trær i Østfold, og meldte nylig fra til Miljødirektoratet om at eineren hadde blåst ned. Når fredede trær dør, er det vanlig praksis å oppheve vernevedtaket, og det har nå Miljødirektoratet gjort for den gamle eineren som har sluttet å danne nye årringer.

Tidligere Glenne naturminne - einer

Tidligere Glenne naturminne - einer

Tidligere naturminne. Einer. Ca. 8o år.

Årringene viser at eineren ble cirka 80 år.

 

Kontaktpersoner