Nytt kart over verneområder i Østfold

Fylkesmannen i Østfold utga i 2014 et kart over alle naturvernområdene i fylket. Nå er kartet oppdatert.

Etter at kartet ble utgitt første gang, har det blitt opprettet flere nye reservater under ordningen for frivillig skogvern. Kartet er nå oppdatert pr. november 2017. Det viser i tillegg noen foreslåtte nye verneområder.

Ved å klikke på numrene i selve kartet kommer man til et faktaark for det enkelte verneområdet. Der finner man en områdebeskrivelse, et mer detaljert kart, lenke til verneforskriften på Lovdata m.m. Hensikten med kartet er at det skal gi oversiktlig og rask informasjon om verneområdene i Østfold. Informasjon om andre verneområder kan man finne på Miljødirektoratets landsdekkende Naturbase.

Fylkesmannen i Østfold har også laget et hefte, som forteller om vernet natur i fylket. Her finner du smakebiter av Østfolds vernede natur, med tekst og flotte bilder. Du kan lese om skog, våtmark, sjøfugl og sjeldne dyr og planter.

Hefte og kart finner du her:

Hefte - Vernet natur i Østfold (2014)

Kart - naturvernområder i Østfold (oppdatert 2017) (7MB)

 

"Østfold er landets nest minste fylke, men likevel rikt på verdifull natur. Det fylket mangler av fjell og vidde, tar det igjen i frodighet og mangfold."