Skogbrannvaktflyet er på vingene

Skogbrannovervåkingen i Østfold er i gang etter en lengre periode med tørt vær og høy skogbrannfare.

Det har vært lite nedbør i lang tid og vi har hatt sommertemperaturer de siste ukene. Dette gjør at det er tørt i skog og mark. På yr.no sin skogbrannfareindeks er hele Østfold vurdert til å være i kategorien «Meget stor fare».

Skogbrannovervåkingen i Østfold foregår både fra fly og fra Linnekleppen - Nord-Europas eneste bemannede skogbrannvakttårn. Denne kombinasjonen gjør at skogbranner raskt blir oppdaget og slukking kan iverksettes så fort som mulig.

Skogbrannvaktflyet har flydd 1 gang pr dag siden 16. mai. Dersom det ikke kommer nedbør av betydning i løpet av nær framtid vil det bli vurdert 2 flygninger daglig. Skogbrannvakttårnet på Linnekleppen vil bemannes fra 1. juni.

Les mer om skogbrannovervåkingen i Østfold hos Skogselskapet i Østfold.

Bålforbud og forbud mot bruk av kjettinger i skogsdrift
Moss Avis melder om at som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.  I forbindelse med eventuell skogsdrift må man utvise stor forsiktighet, og det er ikke lov å bruke kjetting. Les mer hos Moss Avis.