Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan.

Fylkesmannen skal medvirke til økt økologisk matproduksjon, og seks foregangsfylker har fått et særskilt ansvar for å medvirke til økologisk produksjon og omsetning av norske økologiske produkt.

De seks foregangsfylkene har følgende satsingsområder:

  • Økologisk korn - Oppland
  • Levende matjord - Buskerud
  • Økologisk melk - Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Økologiske grønnsaker og poteter - Vestfold
  • Økologisk frukt og bær - Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Økologisk mat i storhusholdninger – Oslo og Akershus og Østfold

Vis mer

Røde epler

Røde epler


25.04.2017

Invitasjon til studietur - allsidig grønnsaksdyrking til direkte omsetning

Reisen går til Nord-Tyskland og fire ulike økologiske og biodynamiske, allsidige grønnsaksprodusenter som selger enten via andelslandbruk eller torgsalg.


11.10.2016

Nyskapende økologisk melkeprosjekt i Østfold

Økologiske melkeprodusenter i Østfold har et sterkt fagmiljø og stor aktivitet.


29.08.2016

Informasjonsdag om økologisk bærdyrking

Informasjonsdagen er åpen for potensielle nye økologiske bærdyrkere og andre med interesse for økologisk bærdyrking.


21.06.2016

Kurs for økologisk grønnsaksdyrking

Gartnere og produsenter av økologiske grønnsaker får nå tilbud omfaglig påfyll.


18.04.2016

Invitasjon til fagtur - økologisk storhusholdning

Bli med på inspirasjonstur til vårlige Södertälje - påmeldingsfrist 21. april


18.02.2016

Østfold blant de beste på økologisk areal

En fersk undersøkelse fra Rikrevisjonens viser at Østfold er i fylkestoppen når det gjelder økologisk areal. Men utviklingen innen økologisk landbruk er ikke i samsvar med Stortingets mål om 15 % økologisk innen 2020.


16.06.2015

Oppstartsmøte - Oikos Østfold 16.6.2015 kl 18:00

Bli med og del ditt økologiske engasjement med andre i fylket!


10.10.2013

Økologisk seminar - Bygdø Kongsgård

Norges Bondelag og Oikos inviterer til fagseminar om økologisk produksjon på Bygdø Kongsgård mandag 14. oktober


30.11.2012

Økologisk foregangsfylke ØQ

Logo ØQ-prosjektet

Logo ØQ-prosjektet

Oslo, Akershus og Østfold er foregangsfylker for storhusholdning og økt forbruk av økologisk mat


30.11.2012

Økologisk handlingsplan

Hvert år får Fylkesmannen penger som skal fordeles til ulike økologiske prosjekter. Formålet med midlene er å bidra til å nå målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Økologisk handlingsplan for Oslo, Akershus og Østfold beskriver prioriteringer i våre fylker.