Forvaltningsplan for villsvin på høring

Har du synspunkter på forslaget til forvaltningsplan? Høringsfristen er 1. mars 2016.

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til Østfold fylkeskommune .

Høringsbrevet                         

Forslag til forvaltningsplan for villsvin

Denne forvaltningsplanen er ment som en veileder, et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for samordnet regional og kommunal villsvinforvaltning i Østfold.

Forvaltningsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune.

 

Kontaktpersoner