Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gårdsbutikk - kurs

Driver du en gårdsbutikk eller har planer om å starte opp? Da er denne kurspakken noe for deg! Kurspakken vil gi deg kunnskap, idéer og innspill slik at din gårdbutikk -eksisterende eller fremtidig - blir en god og lønnsom bedrift.

Målgruppe: Gårdsbedrifter i Oslo, Akershus og Østfold

Kurspakken består av tre deler:

 

Pris: 3000,- + reise T/R Evenes

Lenke til program

Påmeldingsfristen var 16. mars 2016 og kurset er fulltegnet.

NB! Det er begrenset antall plasser - 10 fra Oslo/Akershus og 10 fra Østfold.

Inntil to personer fra hver bedrift kan være med.

Spørsmål?

Østfold: Karoline Fjeldstad - tlf. 69 24 71 41, e-post: fmoskaf@fylkesmannen.no

Akershus: Mary Tønder Vold - tlf. 22 00 35 77, e-post: fmoamtv@fylkesmannen.no