Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bygdeutviklingsmidler til utrednings- og tilretteleggingstiltak er lyst ut

Fylkesmannen tildeler bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging. Midlene kan tildeles prosjekter som vil kunne utløse ny verdiskaping i landbruket. Søknadsfrist er 15. mars 2016.

Midlene fordeles etter føringer gitt i:

Fra og med denne søknadsomgangen skal alle søknader leveres elektronisk. Søknadsskjemaet er nytt og felles for hele landet.

Mer informasjon finnes i utlysningsteksten.

Kontaktpersoner