Krasjkurs i jordvern for politikere

Som en oppfølging av den nasjonale jordvernstrategien tilbyr Fylkesmannens landbruksavdeling et «krasjkurs» i jordvern for kommunepolitikere.

Kurset skal bevisstgjøre kommunepolitikerne i deres ansvar for jordvern og plan- og bygningsloven som virkemiddel.

I kommunenes arbeid med arealplaner, er det en forutsetning at lokalpolitikerne er kjent med og respekterer gjeldende nasjonal arealpolitikk. Det er viktig at nasjonal politikk er forankret hos kommunepolitikere og kommunenes administrative ledelse. I den nasjonale jordvernstrategien (2014-2015) har Fylkesmennene fått et særskilt ansvar for å formidle nasjonal politikk til kommunene. Kurset er en del av dette arbeidet.

Sentralt i kurset er jordvern i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv. En viss grad av skreddersøm med lokale eksempler har blitt særlig godt mottatt av de besøkte kommunene. Fylkesmannen i Østfold har mål om å kurse kommunepolitikerne i alle kommunene i fylket i løpet av vårsemesteret 2018. 

Jordvern var også på agendaen på Fylkesmannens årlige samling for ordførere og rådmenn. NIBIOs Arne Bardalen holdt et innlegg som engasjerte og gjorde inntrykk på deltakerne. 

Kjersti Stenrød og Nanna Aaby fra Fylkesmannen i Østfold

Kjersti Stenrød og Nanna Aaby fra Fylkesmannen i Østfold turnerer Østfold-kommunene for å fortelle om jordvern


Kjersti Stenrød og Nanna Aaby fra Fylkesmannen i Østfold holdt innlegg
om jordvern for lokalpolitikerne i Fredrikstad i midten av desember.