Skoleeiernettverksamling 2. februar

Dato:
2. februar 09:00 - 15:00
Sted:
Quality Hotell , Sarpsborg
Ansvarlig:
Styringsgruppen for skoleeiernettverket
Målgruppe:
Private og offentlige skoleeiere i Østfold
Påmeldingsfrist:
25.01.2018 23:00:00

Skoleeierne i Østfold inviteres til samling fredag 2. februar. Desentralisert kompetanseutvikling er et sentralt tema denne dagen. I tillegg presenteres rammeplanen for kulturskolen og statusrapporten fra Kompetanseforum Østfold.

 

Målgruppa er representanter for skoleeierne i Østfold, inklusiv private skoleeiere. Hver kommune kan delta med inntil 3 deltakere. Private skoleeiere med 1 representant. I tillegg deltar KS og HIØ. Representanter for organisasjonene på fylkesnivå inviteres.  

Desentralisert kompetanseutvikling vil bli et sentralt tema på samlingen. Det anbefales derfor at skoleeiers representanter som er involvert i dette arbeidet deltar på møtet.

Tid

Hva

Hvem

08.30 – 09.00

Kaffe/ te

 

09.00 – 09.45

Rammeplan for kulturskolen: Muligheter for   kommunene

Hvordan kan vi bidra til for et helhetlig   oppvekstmiljø.

Ruth Jorunn Rønning

 

Dialog med deltakerne

10.00 – 10.45

Kompetanseforum Østfold i dialog med skoleeiernettverket:   Statusrapport for arbeidet: Hva har gått bra så langt, hva er utfordringene   framover?

Forberedelse: Hvor kjent er dette arbeidet i   egen kommune?

Elena Rosnes

11.00

 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling   –  etterutdannings- og   oppfølgingsmodellen

Informasjon fra FM

11.45

Lunsj

 

12.30 – 15.00

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling.
 
 

Workshop: Hvor er vi nå? Hva blir neste skritt?   Hvem gjør hva videre? Gjensidig forventningsavklaring.

Forberedelse: Alle kommunene stiller med sine   planer og sine analyser for desentralisert kompetanseutvikling

HiØ informerer kort om sine tilbud/ressurser,   aktuelle samarbeidsformer og samarbeidspartnere

 

 

Påmelding: Påmeldingsfrist er 25.01.2018. Benytt skjemaet.

Kontaktperson hos Fylkesmannen er Gerd Gylder-Corneliussen fmosggc@fylkesmannen.no

Dato:
2. februar 09:00 - 15:00
Sted:
Quality Hotell , Sarpsborg
Ansvarlig:
Styringsgruppen for skoleeiernettverket
Målgruppe:
Private og offentlige skoleeiere i Østfold
Påmeldingsfrist:
25.01.2018 23:00:00