Informasjonsmøte tilskuddsordninger innen helse- og omsorg 2018

Dato:
26. februar 08:30 - 15:00
Sted:
Quality Hotel & Resort Sarpsborg
Ansvarlig:
Stein Roger Jørgensen
Målgruppe:
Kontaktpersoner for det kommunale kompetanse og innovasjonstilskuddet, virksomhetsldere, enhetsledere, kommunalsjefer m.fl.
Påmeldingsfrist:
23.02.2018 23:59:00

Fylkesmannen i Østfold arrangerer informasjonsmøte om tilskuddsordninger som Fylkesmannen forvalter på vegne av Helsedirektoratet

  • "Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd". Søknadsfrist i 2018 blir 1. mars som sammenfaller med frist for rapportering for 2017. I informasjonsmøtet gir vi informasjon om tilskuddsordningen inkludert endringer for 2018 samt rapportering med mer.
  • Tilskudd til kommunale tiltak knyttet til rus og psykisk helse: Det vil bli gitt informasjon som kan være nyttig for planlegging av tiltak. Søknadsfrist for tilskudd til psykolog i helse og omsorgstjenesten er 1.2.2018./Øvrige søknadsfrister kunngjøres under 'Tilskudd' på vår hjemmeside.   
  • Andre tilskudd: Vi gir kort informasjon om tilskuddsordninger, søknadsfrister med mer.

 Målgrupper for informasjonsmøtet er

  • Virksomhetsledere, enhetsledere, kommunalsjefer for kommunenes helse- og omsorgstjenester og psykisk helse og rus
  • Kommunenes ansvarlige for Kompetanseløft 2020
  • Andre ledere med overordnet ansvar for opplæring/utvikling/innovasjon i kommunene
  • Fylkesledere i relevante fagorganisasjoner
  • Tilbydere av utdanning/opplæring innen helse og omsorg

Program for dagen finner dere under dokumentfanen til høyre.