Halvdagssamling for skoleeier og barnehagemyndighet

Dato:
14. juni 08:30 - 15:30
Sted:
Quality hotell, Sarpsborg
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere, barnehagemyndighet
Påmeldingsfrist:
02.06.2018 23:00:00

Vi inviterer til vår halvårlige samling for barnehagemyndigheter og skoleeiere i Østfold. Organisasjonene og Høgskolen i Østfold er også invitert

Vi starter dagen med barnehagesaker fram til felles lunsj kl. 11:30, deretter overtar skolesakene. Denne gangen blir det ikke noe fellestema.

Presentasjonene er lagt ut på høyre side.

 

Foreløpig program (med forbehold om endringer):

8:30 - kaffe, oppstart kl. 9:00

 9:00-11:30: Barnehagedelen:
 - Status revidert kompetansestrategi
 - Nytt i regelverket - bl.a. bemanningsnormen
 - Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne (bhg.l. § 19g) - drøfting av case i grupper
 - Annen info fra Fylkesmannen

11:30-12:30: Felles lunsj

12:30-15:30: Skoledelen:
 - Fagfornyelsen
 - Status skolemiljø
 - Kompetanseutvikling
 - Nytt i regelverket

Dato:
14. juni 08:30 - 15:30
Sted:
Quality hotell, Sarpsborg
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere, barnehagemyndighet
Påmeldingsfrist:
02.06.2018 23:00:00