Fagseminar om samfunnssikkerhet og beredskap

Dato:
20. juni 09:30 - 15:00
Sted:
Quality hotell, Sarpsborg
Ansvarlig:
Samordnings- og beredskapsstab
Målgruppe:
beslutningstakere og nøkkelpersoner i lokale og regionale myndigheter, beredskapskoordinatorer, samfunnsplanleggere, arealplanleggere og andre som har en beredskapsrolle.
Påmeldingsfrist:
13.06.2018 00:00:00

Vi vil presentere og ta opp viktige samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer i lys av dagens sammensatte trusselbilde i et tverrfaglig samarbeidsperspektiv.

Vi ønsker å særlig ta opp følgende tema:

•Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utviklet en ny veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Den nye veilederen blir et svært viktig verktøy for videreutviklingen av kommunal beredskap.

•DSB vil også presentere veilederen for sikkerhet rundt storulykkesvirksomheter og hva dette har å si arealplanleggingen

•Hvordan skal sikkerheten og tryggheten ivaretas i det offentlig rom balansert mot åpenhet og tilgjengelighet? Hvilke implikasjoner har dette for samfunns- og arealplanleggingen?

•I løpet av høsten gjennomføres den største NATO-øvelsen i Norge på mange år. Hva er hensikten og hvordan blir kommuner og andre sivile instanser involvert?

Meld deg på ved å sende til denne e-posten: fmosghh@fylkesmannen.no
innen 13. juni.

Vi ønsker vel møtt til seminaret 20. juni!

 

 

                       

 

 

Dato:
20. juni 09:30 - 15:00
Sted:
Quality hotell, Sarpsborg
Ansvarlig:
Samordnings- og beredskapsstab
Målgruppe:
beslutningstakere og nøkkelpersoner i lokale og regionale myndigheter, beredskapskoordinatorer, samfunnsplanleggere, arealplanleggere og andre som har en beredskapsrolle.
Påmeldingsfrist:
13.06.2018 00:00:00