Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
26. okt - 29. mar 43 - 13 Barnehage og utdanning Implementering av Rammeplan - kurs for assistenter og fagarbeidere Høgskolen i Østfold
januar 2019
23. jan 4 Fylkesmannen i Oslo og Viken Informasjonsmøte om tilskuddsforvaltning 2019 Quality Hotel Sarpsborg
februar 2019
06. feb - 07. feb 6 Landbruksavdelingen KOLA Viken 2019 Sundvolden hotell, Krokkleiva, Buskerud
07. feb 6 Fylkesmannen i Oslo og Viken Kompetanseanalyse - et viktig verktøy for barnehagens eier og styrer Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
26. okt - 29. mar Implementering av Rammeplan - kurs for assistenter og fagarbeidere
23. jan Informasjonsmøte om tilskuddsforvaltning 2019
06. feb - 07. feb KOLA Viken 2019
07. feb Kompetanseanalyse - et viktig verktøy for barnehagens eier og styrer