Kommunene i Østfold får nye kommunenummer

Kommunaldepartementet har fastsatt nye kommunenummer som en oppfølging av vedtatte sammenslåinger. I Østfold får alle kommunene nye kommunummer fra 1. januar 2020.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av 111 kommuner til 43 nye kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 nye fylkeskommuner. Som en oppfølging av dette er det nå fastsatt nye fylkes- og kommunenummer til nye sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner. De første to sifrene i et kommunenummer er fylkesnummer. Sammenslåingen av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud er tildelt fylkesnummer 30. Som en følge av dette får alle kommunene i Østfold nye kommunummer.