Fylkesmannens tilråding i kommunereformen

Fylkesmannen i Østfold la torsdag 29. september 2016 frem sin tilråding i kommunereformen for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

På bakgrunn av prosessene i kommunene tilrår Fylkesmannen at følgende kommuner blir slått sammen ved Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017:

  • Moss og Rygge kommuner
  • Rømskog og Aurskog-Høland(Akershus) kommuner
  • Askim, Hobøl og Spydeberg kommuner

Fylkesmannen i Østfold har gitt sin tilråding til Kommunal- og regionaldepartementet(KMD) om fremtidig kommunestruktur for Østfold, i tråd med det oppdraget departementet har gitt. I tilrådingen har vi vurdert om de kommunale vedtakene er i tråd med hovedmålene for kommunereformen.

Stortinget har vedtatt at frivillighetsprinsippet kan fravikes for inneklemte kommuner som sperrer for en naturlig grense. Vedtaket i Spydeberg om å forbli en egen kommune, hindrer Askim og Hobøl å bli en funksjonell sammenslått kommune.

På sikt anbefaler Fylkesmannen at blir fem kommuner i Østfold, gjennom følgende sammenslåinger:

  • Moss, Rygge, Våler og eventuelt Råde
  • Fredrikstad, Hvaler og eventuelt Råde
  • Sarpsborg og Rakkestad   
  • Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad
  • Halden og Aremark 
  • Rømskog slås sammen med Aurskog-Høland og legges til Akershus

Med unntak av Skiptvet og Våler, har alle kommunene fremforhandlet avtaler som samsvarer med disse anbefalingene.