Forskrift om Indre Østfold kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrift om sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad til Indre Østfold kommune.

I forskriften gis Indre Østfold kommune unntak fra eiendomsskatteloven i en overgansperiode fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021. I denne perioden kan eiendomsskatteregimene som gjaldt i de fem tidligere kommunene videreføres.

I forskriften presiseres også at kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommuenstyret.