Kommuneproposisjonen for 2019

Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt fram av regjeringen den 15. mai. Proposisjonen inneholder forslag om økonomisk opplegg for kommunene for 2019, og i tillegg presenteres status for kommunereformen.

Her er lenker til kommuneproposisjonen og til presentasjoner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innholdet i proposisjonen. I tillegg er det lenke til pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om innføring av lærernorm fra høsten 2018.