Beat for Beat 2018

Her kan du se videoopptak fra fornyingskonferansen for Østfold-kommunene "Beat for Beat 2018".

Klikk på lenkene under for å se video av de enkelte innleggene. Du kan laste ned programmet og presentasjonen ved å klikke på lenkene til høyre.

Videoopptak av innleggene

Dag 1 - 31. mai 2018

Østfold i Viken v/fylkesmann Trond Rønningen

Arbeidet med Viken fylkeskommune v/fylkesordfører Ole Haabeth og fylkesrådmann Anne Skaug

Finnes det noen grenser? v/fylkeskartsjef Tor Ivar Solsrud Majercsik

Veien til nye og bedre kommuner i Viken v/kst. rådmann Jane Short Aurlien i Ski kommune og stedfortredende rådmann Else Karin Myhrene i Oppegård kommune

Hvilke forventninger har kommunene til fylkeskommunale og statlige myndigheter i nye Viken? v/ordfører Erik Unaas i Eidsberg kommune 

Hvilke forventninger har kommunene til fylkeskommunale og statlige myndigheter i nye Viken? v/rådmann Synnøve Rambekk i Askim

Østfold i Viken? v/ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune

Arbeidsplasser i Østfold og Viken v/Yngve Trandem i Mosseregionens næringsutvikling AS

Barn i Østfold - Sjumilssteget og barnekonvensjonen v/Kjell-Olaf Richardsen, Grete Reitan og Kjersti Salberg fra Fylkesmannen i Østfold 

Dag 2 - 1. juni 2018

Partnerskap for næringsutvikling i Østfold v/næringssjef Anne Wold i Østfold fylkeskommune

Digital bærekraft Østfold - DBØ v/Thor Moen i Smart Innovation Norway

Samarbeid om digitalisering i kommunene v/Bjørn Sjøvold, leder av rådmannsutvalget

Smarte byer og samfunn i Østfold v/rådmann Ole Petter Finess og prosjektleder Gard Jenssen i Fredrikstad kommune

Automatisering i Mellerud og Uddevalla kommun i Sverige v/utvecklingschef Roger Granat

Innovasjon i Sarpsborg kommune v/rådmann Unni Skaar

Automatisering, smarte sykehjem og el-biler i Halden kommune v/rådmann Roar Vevelstad og leder kommunikasjon og service Martin Vik

Fra kommunens verdier til verdier for innbyggerne - samarbeid i et nettverk av kommuner v/rådmann Dag W. Eriksen

Automatisering, Internet of Things (IoT), kunstig intelligens i kommunenev/Chief commercial officer Stephan Sinnige i eSmart Systems

Personvern og en presidentdatter fra Hærland v/direktør for Datatilsynet og forfatter Bjørn Erik Thon

Takk for gode 15 år i Østfold og velkommen til Viken v/leder KS Østfold, Inger-Lise Skartlien