Kommunal fornying

Norge har en omfattende offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. All fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Vis mer


31.05.2018

Beat for Beat 2018

Her kan du se videoopptak fra fornyingskonferansen for Østfold-kommunene "Beat for Beat 2018".


24.04.2018

Moderniseringskonferansen "Beat for beat" 2018

Beat for Beat jubilerer. Hver sommer i 15 år har kommunene i Østfold vært samlet for å høre på det nyeste av det nye, presentere egne fornyingsprosjekter og drøfte erfaringer og lære sammen med de andre.


06.02.2018

Skjønnsmidler til innovasjonsprosjekter 2018

Det er avsatt kr 5,5 millioner i prosjektskjønnsmidler som kommunene kan søke på. Prosjektene skal være til innovasjon og ikke til drift og ordinært utviklingsarbeid.


31.10.2017

Tildeling av resterende prosjektskjønnsmidler 2017

Våler kommune får kr 500 000 til et helhetlig prosjekt for etablering av tjenester og effektiv, digital kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, frivillige og andre nøkkelrelasjoner.


04.07.2017

Tildeling av prosjektskjønnsmidler til kommunene for 2017

Fylkesmannen har sendt brev til kommunene, og orientert om tildelingen av prosjektskjønnsmidler til kommunene for 2017. Her finner du oversikt over tildelingene.


08.05.2017

Moderniseringskonferansen "Beat for beat" 2017

Fra «Beat for beat» til det store spranget? Preben Carlsen, kåret til Norges beste foredragsholder, stiller spørsmålet om østfoldkommunene vil være med når verden nå kanskje løper fra oss. Årets moderniseringskonferanse vil sette kommunene bedre i stand til å være med på de store skiftene vi nå ser innen digitalisering og miljø.


02.02.2017

Skjønnsmidler til innovasjonsprosjekter 2017

Fylkesmannen har satt av 5,5 mill. kroner av skjønnsmidlene for 2017 til fornying og innovasjon i kommunene og offentlig sektor. Søknadsfristen for kommunene er satt til 31. mars.


26.10.2016

Tildeling av prosjektskjønnsmidler til kommunene for 2016

Fylkesmannen har tildelt prosjektskjønnsmidler til kommunene for 2016. Her finner du en oversikt over tildelingene.


09.08.2016

Informasjon om fornyingsmidler 2016

Fylkesmannen har satt av 5,5 mill. kroner av skjønnsmidlene for 2016 til fornying og innovasjon i offentlig sektor. Det er på grunn av kommunereformen en senere utlysing av fornyingsmidler i 2016 enn tidligere. Søknadsfristen for kommunene er satt til 18. september.


14.06.2016

"Beat for beat" 2016

Erfarings- og moderniseringskonferansen "Beat for beat" ble avholdt for østfoldkommunene 9. og 10. juni 2016. Vedlagt finner du presentasjonene fra dagene.


Flere nyheter