Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


25.04.2018

Fylkesmannens Østfoldrapport 2018

Fylkesmannen har publisert Østfoldrapporten 2018, som gir et bilde av situasjonen i kommunene ved å sammenligne statistikk og status på ulike områder. Rapporten er et verktøy i Fylkesamannens dialog med kommunene. 


29.04.2016

Fylkesmannens Østfoldrapport 2016

Østfoldrapporten 2016 gir et bilde av situasjonen i kommunene ved å sammenligne statistikk og status på ulike områder. Rapporten er et verktøy i Fylkesmannens dialog med kommunene.


15.02.2017

Samarbeidsavtale med fylkeskommunen

Fylkesmannen har inngått en samarbeids- og utviklingsavtale med Østfold fylkeskommune med virkning fra 10. februar i 2017. Formålet med avtalen er å bidra til en positiv utvikling av Østfold-samfunnet.