Høring av naturvernforslag for Rauerfjorden


Høringsfrist 30. august 2018 23:59

Fylkesmannen foreslår Rauerfjorden som nytt marint verneområde

Les mer om verneforslaget her https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Miljo-og-klima/Verneomrader/Horing-av-verneforslag-for-Rauerfjorden/