Står du oppført i et tros- eller livssynssamfunn?

I samarbeid med Kulturdepartementet har Brønnøysundregistrene etablert en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, du eventuelt står oppført som medlem i.

Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke må sende inn en oversikt over fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for i medhold av henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn. Brønnøysundregistrene kontrollerer alle gyldige fødselsnummer opp mot folkeregisteret, Den norske kirkes medlemsregister, og innsendte medlemsoversikter fra øvrige tros- og livssynssamfunn.

Formålet med kontrollen av medlemmenes fødselsnummer er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd. Når den årlige kontrollen er gjennomført, skal Brønnøysundregistrene og fylkesmennene slette alle oversikter som inneholder fødselsnummer.

Du kan ringe Brønnøysundregistrene på tlf. 75 00 75 00 og be om innsyn i opplysninger om deg selv. Du vil da motta en utskrift per post som viser hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du er registrert som medlem i.

 

Kontaktpersoner