Safia Abdi Haase er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt sykepleier Safia Abdi Haase, Halden til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Hotel Bristol i Oslo fredag 3. oktober 2014 klokken 14:00.

Safia Abdi Haase

Safia Abdi Haase

H.M. Kongen har utnevnt sykepleier Safia Abdi Haase, Halden til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår. (Foto: Lars Hovland/Fylkesmannen i Østfold) 


Safia Abdi Haase (55) var kvoteflyktning fra Somalia da hun kom til Norge i 1992, som alenemor med tre døtre på sju, ni og elleve år. Etter opphold på asylmottak i Valdres, ble de bosatt i Harstad kommune.

Safia Abdi Haase innså raskt at hun trengte utdanning for å skape en fremtid i Norge. Parallelt med livet som trebarnsmor, skoleelev og med oppdrag som tolk, viste Safia omtanke og omsorg for andre. Hun er et engasjert medmenneske, en kulturpersonlighet som gjennom hele sitt virke har skapt forståelse og bygd broer mellom folk. Som kunstner synliggjør hun Afrika og afrikansk kultur med stolthet. Safias klokskap og innsikt skaper dialog og samhandling mellom ulike fagfelt, og på tvers av kulturelle og språklige skillelinjer.

I samarbeid med kommunen og bl.a. kunstneren Ola Bremnes startet Safia Abdi Haase arrangement ”Den globale Bygdafesten” i Harstad. Det er fortsatt en årlig kulturfest for å bekjempe fremmedfrykt og vise mangfoldet. Som det fremgår av søknaden har Safia fått flere utmerkelser og priser for sin innsats; først i Harstad, så Troms og så også på nasjonalt plan.
 
Det gjør sterkt inntrykk når Safia Abdi Haase forteller hvorfor hun valgte å utdanne seg til sykepleier. Det var i forbindelse med et oppdrag som tolk ved en dramatisk fødsel, at Safia innså at helsepersonell i Norge faktisk ikke kjente til kjønnslemlestelse og de store fysiske og helsemessige følger det har for kvinner. 

Viljesterk og målrettet lærte hun seg norsk. Hun tok grunnskole og videregående skole og fullførte sin sykepleierutdanning i Harstad. Slik sikret hun seg formell kompetanse i tillegg til sterk innlevelse og egen erfaring med kjønnslemlestelse. Safia mener at kjønnslemlestelse kan forebygges med kunnskap og utdanning, og hun mener mange kan få hjelp med relativt enkle operative inngrep. 

I tillegg til sykepleierutdanningen har Safia en mastergrad i internasjonal velferds- og helsepolitikk (International Welfare and Health Policy) fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Safia Abdi Haase gjorde seg fort bemerket. Statlig myndighet trengte hennes spesielle kompetanse og innsikt. Hun har derfor bidratt i utformingen av bl.a. Lov mot kjønnslemlestelse av kvinner, Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og Statens veiledning for helsepersonell om kjønnslemlestelse av kvinner.

Safia Abdi Haase er nå bosatt i Halden og hun er aktiv i frivillig arbeid særlig blant kvinner med minoritetsbakgrunn. Men hennes virke begrenses ikke av bosted. Hun blir brukt som foredragsholder ved sykehus, helsestasjoner, asylmottak, skoler, frivillige organisasjoner og offentlige kontorer. Hun bygger nettverk, hjelper enkeltpersoner og har stor gjennomføringskraft i sitt utrettelige arbeid for kvinner og barns livsvilkår. Hele landet er hennes arbeidsplass.

I tillegg til det omfattende arbeidet i Norge, har Safia Abdi Haase fortsatt prosjekter i Somalia. Som det fremgår av søknaden var hun faglig koordinator for et helseprosjekt mor/barn i Mogadishu fra 2006 - 2009. Da var hun engasjert av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Prosjektet ble finansiert av midler fra TV-aksjonen og var et samarbeid mellom NSF og Universitetet i Mogadishu.

Til tross for at den finansielle støtten til prosjektet er avsluttet, fortsetter Safia Abdi Haase sin innsats i Somalia. Hun er for tiden engasjert i to prosjekter Mogadishu: ett for å bidra til at barn, særlig jenter, sikres skolegang, og ett for å fortsette arbeidet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

I anledning utnevnelsen av Safia Abdi Haase til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, arrangerer Norsk sykepleierforbund en formell mottagelse på Hotel Bristol fredag 3. oktober 2014. Frivillighetssentralen i Halden og Stiftelsen Amathea feirer utnevnelsen av Safia i et eget arrangement i Fredrikshalds Teater i Halden lørdag 4. oktober.

Fylkesmannen i Østfold gratulerer Safia Abdi Haase med utnevnelsen.  

Kontaktpersoner

Aktuelt

St. Olavs Orden: Ridder 1. klasse, herrer

St. Olav Ordenen