Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017, Informasjons- og veiledningsdager

Fylkesmannen har fått i oppdrag å gjennomføre et felles nasjonalt tilsyn med skoler og skoleeiere i perioden 2014-2017. Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkene fører tilsyn med samme tema i denne perioden. Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen, dette er delt inn i 3 områder.

Vi viser til eget brev fra Fylkesmannen i Østfold av 20.12.2013, til Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold.

I tilknytning til det felles nasjonale tilsynet 2014-2017 vil kommunene få tilbud om informasjon og veiledning både før tilsynet igangsettes og etter at det er gjennomført. Vi inviterer derfor til informasjons og veiledningsdager for alle kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune. Målgruppen er skoleeier og leder for PPT i hver kommune og fylkeskommunen, og skoleledelsen (rektor) ved alle offentlige skoler. Det er totalt satt av 5 dager til informasjon og veiledning. Kommunene er delt i grupper og fylkeskommunen er egen gruppe.

Plan over veiledningssamlingene, FNT 2014-2017

Program

På grunn av samlingene arrangeres på forskjellige steder, blir også programmene noe forskjellig.

Program på Quality hotell i Fredrikstad og Sarspborg:

Kl. 09.30 - 09.45: Innledning
Kl. 09.45 - 10.45: Elevenes utbytte av opplæringen
Kl. 10.45 - 11.30: Forvaltningskompetanse
Kl. 11.30 - 12.15: Lunsj
Kl. 12.15 - 13.00: Skolebasert vurdering

Program på Kirkeparken vgs:

Kl. 09.30 - 09.45: Innledning
Kl. 09.45 - 10.45: Elevenes utbytte av opplæringen
Kl. 10.45 - 11.30: Forvaltningskompetanse
Kl. 11.30 - 12.15: Skolebasert vurdering
Kl. 12.15 - 13.00: Lunsj

Påmelding

Det er lagt opp til at alle skoleeiere for kommunene kan melde med 1 deltaker, de store bykommunene kan melde på 2 deltakere, PPT kan delta med 1 og alle grunnskolene kan delta med 1 (rektor).  Interkommunale PPT kan delta med 1person, selv om de dekker flere kommuner. Fylkeskommunal skoleeier kan delta med 4, samt leder for PPT. De videregående skolene kan delta med inntil 3 fra hver skoleledelse inkludert rektor.

Under finnes påmeldingsskjema for samlingene. Vi ber den enkelte deltaker om å velge egen kommune i nedtrekksmenyen, og fylle ut resten av skjemaet. Påmeldingsfristen er 27. januar.Påmeldingsskjema er lukket

Presentasjoner fra samlingene er lagt ut og finnes nå i stolpen til høyre.