Likestillingsrapport og film

Likestillingsteamet har nå avsluttet sitt arbeide

Likestillingstemaet for barnehager i Østfold ble opprettet i 2012. Den har bestått av deltakere fra private og kommunale barnehager, Fredrikstad kommune, Høgskolen i Østfold, Fylkesmannen og de ansattes organisasjoner ved Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Arbeidet er blitt ledet av Fyrtårnskommunen Fredrikstad i tett samarbeid med Fylkesmannen.

Mandag 29. mai 2017 avsluttet teamet sitt 5- årige likestillingsprosjekt og i den forbindelse ble rapporten over arbeidet fremlagt. I tillegg har Trondalen barnehage i Fredrikstad laget en Likestillingsfilm. 

Den nye rammeplanen for barnehagene har ulike fagområder som alle barnehager skal jobbe med. Temaet likestilling og mangfold er ett av dem. Derfor er likestillingsrapporten og filmen ment å kunne være et hjelpemiddel til bruk for arbeidet med dette fagområdet.

Rapporten finner du i boksen "Dokumenter" til høyre, og her vil du også snart finne filmen. Se boksen til høyre for kontaktinformasjon. 

Kontaktpersoner