Sjumilssteget

Velkommen til Sjumilssteget – et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene. Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge. Sjumilssteget har utviklet en modell som skal bidra til at ulike yrkesgrupper får etablerte arenaer for samarbeid. Gjennom «det tverrfaglige møtet» legges det tilrette for tverrfaglige møter hvor barn og foreldre kan delta, og hvor en kan gripe tak i små undringer før de blir til store problemer. Målet er at FNs barnekonvensjon innføres i daglig praksis i alle kommuner.


06.06.2017

Koordinatorsamling 30. mai

Fylkesmannen i Østfold hadde koordinatorsamling for Sjumilssteget på Quality Hotel i Sarpsborg den 30. mai. Tema var blant annet nytt i lovverket som berører barn og unge.


21.06.2016

Ny fritidserklæring signert

Erklæringen er et viktig steg og en felles innsats for at alle barn skal få mulighet til å delta jevnlig i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 


13.06.2016

Samordning i arbeidet med barn og unge

Fylkesmannen hadde en samling 13. mai for kompetansemiljøer og kommunekoordinatorene i Sjumilssteget. Vedlagt finner du innleggene fra dagen.


06.04.2016

Koordinatorsamling for Sjumilssteget 1. april

Vi hadde koordinatorsamling for Sjumilssteget med kommuneplanleggere, fredag 1. april. Tema for samlingen var kommunale planer med fokus på Barnekonvensjonen.


21.12.2015

Sjumilssteget – samling for kommunenes koordinatorer og samfunnsplanleggere

Koordinatorer og planleggere i kommunene i Sjumilssteget hadde samling på Hafslund hovedgård. Arbeidet for å få med Barnekonvensjonen i planer og arbeid fortsetter for fullt i 2016.


06.11.2015

Koordinatorsamling på Hafslund 22. oktober

22. oktober samlet Fylkesmannen i Østfold koordinatorene i Sjumilssteget for å opprettholde fokuset på kompetanseheving i kommunale planprosesser.


03.11.2015

Sjumilssteget i Østfold - rapport 2015

Rapporten bygger på en sammenfatning av svarene kommunene i Østfold kom frem til i forbindelse med kommuneanalysen som kommunene gjennomførte i 2014.


29.06.2015

"Alle barn har rett til å leke under regnbuen"


"Alle barn har rett til å leke under regnbuen" er et idèhefte utarbeidet i samarbeid med barn og unge i Østfold. Heftet er laget på bakgrunn av arbeidet med Sjumilssteget som handler om å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge.


08.10.2014

I dag 20. november er barnekonvensjonen 25 år

 

Konvensjonen er å betrakte som barnas «grunnlov». Slikt sett står vi nå foran det andre grunnlovsjubileet i 2014.

20.november 1989 ble den enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling. Konvensjonen ble ratifisert i Norge i 1991 og den er fra 2003 norsk lov etter at hele konvensjonen ble inkorporert i menneskerettsloven. Stortingets vedtak fra 2003 innebærer at barnekonvensjonen har forrang foran andre nasjonale lover.

Fylkesmannen i Østfold startet i 2014 «Sjumilssteget for barn og unges beste» med det siktemål at alle kommuner i Østfold skulle legge konvensjonen til grunn for all praksis knyttet til barn og unge.

Det er flere av alle fylkets barnehager og skolersom feirer Barnekonvensjonen idag som er den nasjonale markeringsdagen.

Fylkesmannen har invitert alle ordførere og rådmenn på Refsnes Gods.

Kl. 16.00 blir det en markering av Barnekonvensjonen 25 år. Da kommer 7 barn og unge i tillegg til rådmenn og ordførere. Det blir da en markering med stor kake. 


08.10.2014

Sjumilssteget - samling for kommunenes koordinatorer

22.-23. september samlet Fylkesmannen Sjumilssteg-koordinatorene fra alle fylkets kommuner til seminar. Samlingens hovedformål var å utvikle analysemetodikk sammen med barn, ungdom og foresatte fra de fleste kommunene. Arbeidsverkstedet ble åpnet av fylkesmann Anne Enger.


Flere nyheter