Tilsyn med NAV Skiptvet

Fylkesmannen vil føre tilsyn med NAV Skiptvets behandling av søknader om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn. Tilsynet er en oppfølging etter tilsvarende tilsyn i 2012.

Dato:
12. desember 08:00 - 16:00
Sted:
NAV Skiptvet
Ansvarlig:
Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
NAV ansatte