Tilsyn med Moss kommune – kommunal beredskapsplikt

Tilsyn med kommunens ansvar etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Dato:
15. november
Sted:
Moss
Ansvarlig:
Samordning- og beredskapstab, Fylkesmannen i Østfold
Målgruppe:
Ledelsen i kommunen

Kontaktpersoner