Helsehjelp for asylsøkere med endelig avslag

Fylkesmannen oversendte 7. november et brev til Helsedirektoratet etter at syv kommuneoverleger i Indre Østfold tok opp problemstillingen om helsehjelp for asylsøkere som har fått avslag på opphold. Helsedirektoratet vil nå ta saken opp med Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet (HDIR) viser til brevet fra Fylkesmannen i Østfold om dagens regelverk om helsehjelp for asylsøkere med endelig avslag på opphold. Direktorat skriver i brevet at kommunelegefellesskapet i Indre Østfold retter søkelyset mot viktige problemstillinger, og at HDIR nå vil ta opp saken med Helse- og omsorgsdepartementet.

Du kan lese brevene fra HDIR, Fylkesmannen i Østfold og kommuneoverlegene i Indre Østfold ved å klikke på lenkene til høyre.